ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Årsmøtet 2023

LogoSGKsmallStyret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag 15. mars 2023 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før, dvs senest 1. mars.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

God Jul 2023

Vi ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere, og gjestespiller en riktig

God Jul og Godt Nytt år.

En spesiell takk går til alle våre iherdige dugnadsarbeidere.
Takket være en kjempeflott og verdifull dugnadsinnsats, har vi også i år kunnet presentere en golf bane i meget god stand.  
Det er inspirerende å se det engasjement og den entusiasme som råder i klubben og dugnadsgjengen.
Vi har hatt et godt golfår, og ser fram til å møtes igjen på vårparten 2023
Sande Golfklubb
Stjernehimmelsmall

Høst-dugnad 15.11.2022

Hull8 1Banen stenger for sesongen 2022 mandag 14, november.

Dagen etter, tirsdag 15.11. skal vi ha en dugnadsinnsats for å gjøre banen og klubben vinterklar. Frammøte kl. 1100.

Greenflagg og Tee-klosser skal hentes inn. Det samme skal bunkerraker, krakker, bord etc.

Kjølevannet på alle maskiner må sjekkes for at det tåler frost, evt fylle på frostvæske. Alt som kan fryse sund, må settes frostfritt, mmm.

Ta med arbeidslyst og godt humør og møt opp. Jo flere som stiller, jo lettere går jobben. 

 

Banen stenger 14.11.2022

SeniorgolfDet går uvilkårlig mot vinter og sesongslutt.

Banen stenger mandag 14. november 2022.

Vi har hatt en flott sesong, med en bane i ypperlig tilstand, 

Takk til dere alle som har brukt banen vår i år, og spesielt takk til en fenomenal dugnadsgjeng. Det er takket vøre dere at banen er så bra.

Vel møtt til våren 2023

Dugnadsfest fredag 18.11.2022

dugnadsfest

Side 1 av 48

Seniorgolf

Seniorgolf

Damegolf

Damegolf

Herregolf

Herregolf

Reiseklubben

Reiseklubben

Golfbil
-4 tilgjengelig

Pris for leie:
Golfbil 18 hull Kr. 300
Golfbil   9 hull Kr. 200
Med legeerklæring Kr. 150