ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Referat fra styremøtet 14. oktober 2020
Tilstede: Ragnar, Pål, Alf-Johan, Hans-Jørgen, Berit, Kaja og Jan-Petter.
Valg av referent (Pål)
Referat fra forrige styremøte 9. september ble gjennomgått og godkjent.

Styremøte i Sande golfklubb 9.setember 2020

Tilstede: Pål Amdam, Kaja Dønnestad Schwenke, Alf J. Nilssen, Jan-Petter Halck, Ingeborg Aune

Valg av referent: Ingeborg Aune

Referat fra augustmøtet ble godkjent.

Økonomi: Gått gjennom uten anmerkninger.

Banen: Gjødsling av greener, fairways og utslag er utført av Ragnar og Sigmund.

Styremøte: Sande Golfklubb 08. juli 2020 kl. 18.00. Sted: Holsrud Klubbhus

Tilstede: Pål Amdam, Ingeborg Aune, Jan Petter Halck, Alf Nilssen, Knut Røland, Kaja Schwencke, Hans J. Kvisle, Ragnar Weberg.

Valg av referent. Hans J. Kvisle

Godkjenning ref. Referat fra styremøte 17. juni godkjent.

Økonomi. Driftsutgifter holdes på et minimum og våre inntekter av greenfe har en stigende tendens i forhold til foregående år. Hittil i år kr 235.000.
Utleieinntekter klubbhus uteblir grunnet restriksjoner Coronna epedemi.
Vi har mottatt 23.000 kr i gave etter Per Eggen og Leif Arnes Skistads bortgang.
Likviditeten vår er god.

Styremøte i Sande golfklubb,12.aug. 2020

Alle komiteledere var invitert til dette møtet.

Tilstede: Hans J. Kvisle, Jan-Petter Halck, Ingeborg Aune, Kaja Dønnestad Schwenke, Pål Amdam, Knut Røland, Alf J. Nilssen, Ragnar Weberg, Berit Bøhmer

Fra Herre gruppa møtte Svein Erik Laudal, fra Dame gruppa møtte Berit Bøhmer.

Valg av referent: Berit Bøhmer

Referat fra juli møtet ble godkjent.

Økonomi: Utgiftene holdes på ett minimum, mye dugnadsarbeid gjør at klubben har en sunn økonomi. Greenfee intektene ligger an til å bli bedre enn forrige året, det samme med ballmaskinen. Ingen store utgifter på maskinparken.
Det ble søkt om kompensasjon for klubbhusutleie, klubben fikk 25000 kr.
Likviditeten vår er god.

Styremøte: Sande Golfklubb, 17. juni 2020, kl. 18:00. 

Tilstede: Jan – Petter Halck, Hans Jørgen Kvisle, Ragnar Weberg, Berit Bøhmer, Pål Amdaman, Kaja Dønnestad Schwenke, Alf Johan Nilssen.

Sak 1: Valg av referent: Alf Johan Nilssen.

Rekkfølge for referenter, kommende møter: Hans Jørgen, Berit, Ingeborg, Pål, Knut, Kaja, Jan – Petter, Alf.

Framtidige møtedager: den andre onsdagen i månden. Kl: 18:00. Tidspunktet ble flyttet fra kl. 17 til 18 etter e-post fra Berit. (Årsak – Ingeborg har ikke anledning før kl 18:00)

Sak 2: Godkjenne forrige styrereferat. ( Avholdt som nettmøte / Teams 6. mai.)  Referatet godkjent.

Sak. 3: Årsmøte 2020 – erfaring.