ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.
Styremøte i Sande Golfklubb 23.aug.2016
Tilstede: Hans Jørgen, Wenche, Vigdis, Hjermund, Jarle, Berit (referent), Ragnar

Sak 1. Ref. fra forrige styremøte. Godkjent, med noen kommentarer.
Utleieprisen for klubbhuset økes fra 1.sept. Utleie-ansvarlig, Aase, får beskjed. Det må taes med i fremtidige kontrakter at det tas « Forbehold om prisjustering» hvis leietidspunktet er langt fram i tid.

Tilstede: Ragnar Weberg, Hjermund Martinsen, Vigdis Johansen, Hans Jørgen Kvisle, Wenche Utheim, Dag Olav Jensen (referent)

Referat fra juni- møtet ble godkjent

Utleie av klubbhuset:
• Styret vedtok å øke prisen med Kr. 200,- på helgeprisen, gjeldene fra 01.09.2016. Inngåtte avtaler for 2016 endres ikke.

Regnskap
• Vigdis og Ragnar rydder opp i dobbelt betalt moms.

LogoSGKsmallØkonomisk oversikt;  Klubben er lovpålagt å ha 2 stykker til å signere regninger.  Ragnar gjør dette sammen med Aina.  Medlemstallet er nå 560 hvorav 305 har betalt medlemskapsavgift. Det er sendt purring til de som ikke har betalt.  Greenfee inntekt så langt er 16.550 kroner. Vi får grasrotandel fra 69 spillere.

Banen: Ny leder i banekommiteen: Sigmund Ovenstad. Cato Solberg er vannansvarlig. Det er planlagt diverse forbedringer på banen, bl.a nytt utslag på hull 7. Grunneier kontaktes ang utrasing ved green 9.

Turneringer: Vårspretten er gjennomført med 13 deltakere.

Narvesen Tour (juniorturnering) 14. juni. Mannskap til arrangement må dekkes- Turneringsleder: Leif Skistad. Det skal premieres fra 1-3 i de eldste klassene og i yngste klasse skal alle ha premie.

Nordea Pairs spilles 12.juni.

Tilstede: Ragnar Weberg, Hjermund Martinsen, Vigdis Johansen, Hans Jørgen Kvisle, Wenche Utheim, Dag Olav Jensen og Bjørn Berger

Referat fra mai-styremøtet ble godkjent

Markedsføring:
• Jakten på sponsorer og derav sponsormidler og oppfølging av disse intensiveres.
• Det ble besluttet at 2 Beach-flagg kjøpes inn i forbindelse med profilering av klubben

Økonomisk oversikt

   - Vi har ca 200.000 kr mindre på konto enn i fjor
   - Bingoinntekten blir borte i 2016 (dvs tap på ca kr.150.000)
   - Vi mister fortsatt medlemmer (p.t. 562 medlemmer)
   - Dvs. - Vi må øke inntektene og holde utgiftene nede
   - Vi søker tilskudd der vi kan, og vi må jobbe med å få tak i sponsorer.
   - Utleie klubbhus er en god inntekt, ca 80.000-100.000.
   - Kan vi øke baneinntektene /greenfee-inntektene? Flere gjestespillere må til !!
   - Vi må ha kampanjer og VTG kurs
   - Fokus på grasrotandelen
   - Inntekt på bruktmarked er en mulighet
   - Endre avtalen medNorsk Seniorgolf, kan spille vår bane 24/7 ubegrenset antall runder. Kan medføre flere gjester.