ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Styremøte i Sande Golfklubb 6.mai 2020  Arrangert som nettmøte med Teams.

Tilstede: Ragnar, Jan Petter, Hans Jørgen, Alf, Knut, Per, Ingeborg og Berit

Referatene fra styremøtene 12.02. og 23.04 2020 ble godkjent.

Styret har bestemt at årsmøtet skal arr.digitalt med TEAMS 3.juni 2020 kl 19

Referat fra digitalt styremøte 23.4.2020

Møtet ble arrangert som et nettmøte, med bruk av Microsoft Teams.Dette pga corona-pamdemien.
Tilstede: Hans Jørgen Kvisle (forlot møte tidlig), Alf Johan Nilssen (forlot møtet tidlig), Berit Bøhmer, Ingeborg Aune, Jan-Petter Halck, Knut Røland, Ragnar Weberg. Gjest Kristian Larsen.

Mye av tiden ble brukt på den tekniske gjennomføringen av møtet, med meget god hjelp av Kristian Larsen, som var invitert inn spesielt. Han er styrets forslag til Årsmøte-dirigent, og har erfaring med Teams i jobbsammenheng.

Referat, styremøte Sande Golfklubb 12.01.2020

Tilstede: Ingeborg Aune, Jan Petter Halck, Antero Tuuttu, Knut Røland, Per Steffensen, Berit Bøhmer,
Alf Johan Nilssen.

Referent: Alf J. Nilssen

Referat fra styremøte 08.01.2020. :Referatet godkjennes.
Avtale om renovasjon må tas opp med renovasjonselskapet for Vestfold /VESAR. Renovasjonsløsning og kostnader må avklares. (Hvis ikke dette allerede er ordnet).

Økonomi: Resultatrapporten for januar 2020 ble gjennomgått og godkjent.

Styremøtet i mars ble ikke avholdt, pga den pågående corona-pandemien.

Årsmøtet i mars er også avlyst, og vil bli arrangert seinere på året. 

Årsmøtet 2020 for Sande Golfklubb holdes onsdag 3. juni  kl. 19.00 som et digitalt årsmøte med bruk av MS Teams

Påmelding påkrevet

Her er årsmøte-dokumentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet.