ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Referat fra styremøte, Sande Golfklubb, 09.05.2018.

Tilstede: Ragnar,Hans Jørgen, Erkki, Jan Petter, Berit, Alf.
Referat fra styremøtet 11. april 2018 ble godkjent. Økonomi: Resultatrapport pr. 05.05.2018 ble lagt fram.
Utestående medlemskontingent er for 53 stk. Dette utgjør ca. kr. 70 000. Purring er sendt ut og vil bli fulgt opp av regnskapsfører / styreleder.
Krav om betaling for årsgreenfee er sendt ut, men tidspunktet for betaling er ennå ikke passert. Foreløbig mangler innbetaling fra 43 stk.

 Referat fra Styremøte i Sande Golfklubb 11. april 2018

Tilstede: Ragnar Weberg, Hans Jørgen Kvisle, Alf Nilssen. Per Steffensen.
Jan-Petter Halck, Erkki Antero Tuuttu.

Velkommen til det nye styret ble ønsket av styreleder Ragnar Weberg.

Datoer kommende styremøter:
Onsdager kl.17.00: mai 09, juni 13, juli 11, august 15, september 05
oktober 03, november 14, desember 12, januar o9 – 2019.

Referat fra styremøtet i februar ble godkjent. I mars ble det ikke holdt noe styremøte.

Årsmøtet 2018 for Sande Golfklubb holdes onsdag21. mars kl. 19.00 i Klubbhuset på Holsrud.
Her er årsmøte-dokumentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet. 

De enkelte dokumentene:

Tilstede: Dag Olav Jensen, Per Steffensen, Berit Bøhmer, Hans Jørgen Kvisle og Bjørn Berger.

Referat fra styremøte 10. Januar ble godkjent.

Økonomi status: Klubbens økonomi er tilfredsstillende.

Medlemsstatus: 468 medlemmer, som er to i pluss i forhold til forrige styremøte.

Årsregnskap /-rapport: Det mangler fremdeles noen innspill til Årsrapporten. Underskrifter av alle styremedlemmene er nesten i boks.

Låneavtale med Sande kommune: Det er intet nytt i forhold til ny låneavtale med kommunen. Avventer kommunens endelige avgjørelse.

Sponsorer : Viktig å fortsette å pleie kontakt med sponsorer, nye som gamle.

VTG-kurs: Bjørn videreformidler til styret når nytt E-kurs for VTG (2018) er klart fra Golfforbundet.

Eventuelt:

Service på kortleseren på ballmaskinen er påkrevet før sesongstart.

Vi ser på nytt på muligheten for å legge inn fiber for å få et mer stabilt samband i forbindelse med Internett. Det må utføres en dugnadsjobb snaret mulig etter at snøen er borte, for å legge ned fiberrør fra Rudgata til klubbhuset. Dag Olav og Bjørn ser på hvordan dette kan gjennomføres.

Referent.
Bjørn Berger

 

Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 10.januar 2018

Tilstede: Ragnar Weberg, Dag Olav Jensen, Bjørn Berger, Per Steffensen og Berit Bøhmer

Referat fra forrige styremøte 13.des. Godkjent

Økonomisk status er relativt god.

Medlemstatus er p.t.464 medl. Flere har meldt seg inn i klubben etter verve-brev fra klubben.