ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Referat, styremøte Sande Golfklubb 12.01.2020

Tilstede: Ingeborg Aune, Jan Petter Halck, Antero Tuuttu, Knut Røland, Per Steffensen, Berit Bøhmer,
Alf Johan Nilssen.

Referent: Alf J. Nilssen

Referat fra styremøte 08.01.2020. :Referatet godkjennes.
Avtale om renovasjon må tas opp med renovasjonselskapet for Vestfold /VESAR. Renovasjonsløsning og kostnader må avklares. (Hvis ikke dette allerede er ordnet).

Økonomi: Resultatrapporten for januar 2020 ble gjennomgått og godkjent.

Årsmøtet 2020 for Sande Golfklubb holdes onsdag 3. juni  kl. 19.00 som et digitalt årsmøte med bruk av MS Teams

Påmelding påkrevet

Her er årsmøte-dokumentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet. 

Tilstede: Ingeborg Aune, Ragnar Weberg, Alf Nilssen, Jan Petter Halck, Antero Tuuttu, Hans J. Kvisle og Per Steffensen (referent)
Referat styremøte 11. desember: Godkjent

Økonomi:
Resultatrapporten for 2019 ble gjennomgått og godkjent. Det har vært et godt driftsår for klubben.
Medlemstall:
Pr. dd. har klubben 432 medlemmer.

Grasrotandelene:
Ifølge Norsk Tipping har klubben 92 givere. Vi bør ha et mål for å skaffe flere.

Årsmøte 2020: 18. mars kl. 19:00
• Budsjett 2020 ble gjennomgått. Det er et nøkternt budsjett som ble godkjent.
• Årsrapport og regnskap for 2019 ble signert av styre. 

Klubbens Årsmøte utsettes.

Pga dagens corona-situasjon har styret bestemt at Årsmøtet, som skulle vært avholdt onsdag 18. mars, blir utsatt.
Dette er etter oppfordring fra Norges Golfforbund (NGF). og etter hvert også med anbefaling fra Norges Idrettsforbund (NIF).

Årsmøtet 2020 for Sande Golfklubb holdes onsdag 18. mars kl. 19.00 i Klubbhuset på Holsrud.
Her er årsmøte-dokumentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet.