ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Tilstede: Per Steffensen,Erkki A.Tuuttu,Alf J. Nilssen,Jan-Petter Halck, Ragnar Weberg og Berit Bøhmer

Referat fra styremøte 3.09.18 ble gjennomgått og godkjent.

Økonomien er under kontroll. Resultatrapporten ble gjennomgått. Noe mindre inntekter i år i forhold til samme periode i fjor.

Medlemstall: 461( 2 færre fra forrige måned)

Referat fra styremøte i Sande Golfklubb, Holsrud 03.09.2018.

Tilstede: Per Steffensen, Erkki Antero Tuuttu, Ragnar Weberg, Jan-Petter Halck, og Alf J. Nilssen.

Referat fra styremøte 15.08.18 ble gjennomgått og godkjent.

Økonomi: Resultatrapporten ble gjennomgått og viser at økonomien er under kontroll.
Det er satt opp ny plakat ved betalingsterminalen som viser prisene for golfrunder på banen. Den viser priser for medlemmer /ikke medlemmer.

Medlemstall: 463 som er uendret fra forrige måned.

Styremøtet 11.07.2018 kl. 17.00 på Holsrud

Tilstede: Ragnar, Alf, Hans, Jan-Petter og Per
• Forrige styremøtereferat ble gjennomgått og godkjent.
• Økonomi: Resultatrapport ble gjennomgått. Det viser en god oversikt, og overskudd så langt i år. En del store utgifter påventes. Bl. a. baneleie.
Søknad om kulturmidler fra Sande Kommune er avslått.
• Medlemstall: Det er 462 medlemmer pr. 4/7.
• Greenkeeper er fortsatt sykmeldt. Usikkert når han kommer tilbake i jobb. Dette medfører merarbeid for dugnadsgjengen. Bl. annet må maskinene smøres. Hans og Ragnar tar ansvar for dette. Greenklipperne sørger for å smøre greenklipperen hver mandag.

Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 15.08.2018 kl 17

Tilstede:Ragnar,Hans Jørgen, Per, Jan-Petter, Alf, Erkki, Berit

Referat fra forrige styremøte ble godkjent.
Dugnadsfest/ Jubileumsfest blir 23.nov. 2018 Ansv. Berit

Økonomien er under kontroll, mange store utgifter kommer, men også noen inntekter. Prognosen ser ut til at regnskapet kommer til å gå i balanse.

Medlemstall: Pr. 15.08 462 medl som i juli.

Referat fra styremøte, Sande Golfklubb, 13.06.2018
Tilstede; Ragnar, Berit, Hans Jørgen, Antero, Alf, Per, Jan Petter

Referat fra forrige styremøte 09.05.2018 ble godkjent.

Økonomi: Resultatrapporten ble gjennomgått og enkelte poster kommentert.
Det er ca 800 000.- på bok men utgiftene kommer etter hvert.
Vi har 451 medlemmer pr. dd., 8 nye siste måned.
Fremdeles ca kr. 50.000,- ikke betalte fakturaer fra 29 medlemmer, tross purringer.

Sponsorer: Vanskelig tema. Berit prøver igjen med Jensen Madrasser. TS bygg
Kontaktes.