ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Tilstede Ragnar,Berit,Ingeborg,Hans Jørgen,Per,Jan-Petter,Antero,Knut.

Referat fra forrige møte gjennomgått og godkjent.

Økonomi:
Per har nå fått signaturrett for klubben i banken.
Det er hittil i år et overskudd på ca.100000,- men regningen på
servicen av green/og roughklippere kommer før påske og ventes å
gi kraftig utslag i regnskapet. Kaffe og brusautomatene går med
underskudd og sies opp når kontrakten går ut neste år. Pris på leie av
golfskap vurdert. 

Valg av referent: Per Steffensen
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

Regnskap
Resultatrapport pr. 06.03, gjennomgått uten merknader. Tidlig på året ennå.

Årsmøte 2019
Alt under kontroll
Innkalling er lagt ut Sande Golfklubb sin hjemmeside. Der er også alle dokumenter tilgjengelige
• Møteleder: Kristian Larsen har blitt spurt og sagt seg villig. Møteleder blir valgt på årsmøte 

Tilstede: Antero, Jan Petter, Per, Berit, Hans Jørgen, Ragnar, Alf.

Valg av referent: Alf J. Nilssen
Referat fra styremøte 12.12.2018 ble gjennomgått og godkjent.

Forslag til datoer og tid for styremøter i 2019: Vanligvis 2. onsdag i måneden kl. 17:00.
(Datoer: 13/2, 13/3, 10/4, 8/5, 12/6, 10/7, 14/8, 4/9, 9/10, 13/11, 11/12 og 8/1-2020). Eventuelle endringer kan foretas av det nyvalgte styret etter at årsmøte er avholdt.

Styret vedtok at årsmøte skal avholdes onsdag 20.Mars kl. 19:00 i klubblokalet på Hornsrud.

Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 13.2 2019

Tilstede: Antero,Jan Pettter, Hans Jørgen, Per og Berit

Styremøte ref. fra forrige møte 9.jan. ble godkjent uten anmerkninger.

Det ble gjennomgått årsmøte saker:
Årsmøtedato: 20.03.2019
Forslag til to medlemmer til å underskrive protokollen: Taes opp på neste møte
Saksliste til Årsmøte 2019 OK
Regnskap med noter 2018 OK
Budsjett OK
Årsrapp 2018 OK
Forslag til valgkommite 2019, alle tar gjenvalg.
Forslag fra styret om at medlemsavgiften i klubben bør være uendret.
Årsmøtepapirer er underskrevet av styret.

Årsmøtet 2019 for Sande Golfklubb holdes onsdag 20. mars kl. 19.00 i Klubbhuset på Holsrud.
Her er årsmøte-dokumentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet. 

De enkelte dokumentene: