ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 13. nov. 2019
Tilstede: Per, Hans Jørgen, Jan-Petter, Ingeborg, Antero og Knut
Styrereferat fra oktober ble godkjent.
Økonomi:
Hvis ikke ukjente utgifter dukker opp kan det se ut til at regnskap nesten er i balanse tross tilbakebetaling av moms. Bra resultat
Medlemstallet pr.11/11 2019 er 448
Grasrotandel er økt til 93

Tilstede: Knut,Per,Antero,Ingeborg,Jan-Petter,Hans Jørgen,Alf,Ragnar,Berit.

Styreref fra sept. ble godkjent.
Kommentar: Til årsmøte til våren lages det «statutter» for æresmedlem.

Økonomien: Underskuddet skyldes tilbakebetaling av moms, ellers god styring.

Medlemstall: 452

Grasrotandel: 92 ( her er det forbedringspotentiale)

Tilstede: Ingeborg Aune, Antero Tuuttu, Per Steffensen, Jan-Petter Halck, Alf Nilssen, Hans Petter Kvisle, Ragnar Weberg, Berit Bøhmer.

Referat fra forrige styremøte ble godkjent.

Økonomien: Flott økning i greenfee-inntekter hittil i år.
Økning med betaling i ballmaskinen, men det vises forsiktighet i økonomien da det ligger store regninger til forfall.

Medlemstall: 452 ( det går rette veien)

Grasrotandelen: 92

 Tilstede: Per, Ingeborg, Alf, Hans Jørgen, Jan-Petter

Referatet fra styremøtet 14/8 2019 ble gjennomgått og godkjent.

Økonomi: Vi er omtrent i balanse pr. d.d. Men baneleie er ikke betalt.
Resultatet tynges kraftig av momsregningen på drøyt 300 000.- Det positive er at inn-
tektene fra greenfee og ballmaskin er ca. 130 000.- høyere enn ifjor på denne tiden.
Ellers er det relativt små forandringer.

Valg referent. Hans J. Kvisle
Tilstede: Antero, Halck, Nilssen, Weberg, Bøhmer, Kvisle
Godkjenne styremøte. Forrige styremøte godkjent.
Økonomi. Resultatrapport gjennomgått. Etter bokettersyn, krever Skatteetaten krever tilbakebetalt ca. kr. 300.000 i mva. som tidligere er blitt tilbakeført Golfklubben. Klubben har ikke tapt noe reelt på denne feilen, men vi har trodd at økonomien har vært bedre enn den reelt er.
Pr. nå er det 17.000 kr. i utestående kontingent.