ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

KlubbensAArsmoeteKlubbens Årsmøte utsettes.

Pga dagens corona-situasjon har styret bestemt at Årsmøtet, som skulle vært avholdt onsdag 18. mars, blir utsatt.
Dette er etter oppfordring fra Norges Golfforbund (NGF). og etter hvert også med anbefaling fra Norges Idrettsforbund (NIF).

Tilstede: Ingeborg Aune, Ragnar Weberg, Alf Nilssen, Jan Petter Halck, Antero Tuuttu, Hans J. Kvisle og Per Steffensen (referent)
Referat styremøte 11. desember: Godkjent

Økonomi:
Resultatrapporten for 2019 ble gjennomgått og godkjent. Det har vært et godt driftsår for klubben.
Medlemstall:
Pr. dd. har klubben 432 medlemmer.

Grasrotandelene:
Ifølge Norsk Tipping har klubben 92 givere. Vi bør ha et mål for å skaffe flere.

Årsmøte 2020: 18. mars kl. 19:00
• Budsjett 2020 ble gjennomgått. Det er et nøkternt budsjett som ble godkjent.
• Årsrapport og regnskap for 2019 ble signert av styre. 

LogoSandeGK

Styret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 18. mars 2020 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før, dvs senest 4. mars.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Årsmøtet 2020 for Sande Golfklubb holdes onsdag 18. mars kl. 19.00 i Klubbhuset på Holsrud.
Her er årsmøte-dokumentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet. 

Tilstede: Ragnar Weberg, Alf Nilssen, Jan Petter Halck, Erikke Antero Tuutti, Hans J. Kvisle.
Referent: Hans J. Kvisle.

Referat styremøte 13. november:
Referat godkjent. Hans sender resyme fra gjennomført brannøvelse til DRBV.
Økonomi:
Regnskapsrapporter gjennomgått. 2019 har vært et godt år, men grunnet tilbake-
betaling av tidligere års formeget refusjon av moms, blir det et negativt resultat.
Vi bør for kommende år gå aktivt ut for å kapre flere sponsorer.
Medlemstall:
Pr. dd. har klubben 445 medlemmer. Noen har meldt seg ut fra nyttår, men vi har
også fått melding om nye innmeldelser kommende år.