ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Møtereferat – Styremøte Sande Golfklubb 08.06.2022

Tilstede:
Aksel Breines, Kaja D Schwencke, Frode Norheim, Tore Frilseth, Jan Petter Halck, Ruben Sandli, Knut Røland, Per Martin Berg (referent)

Agenda:
1. Godkjenne referat
Godkjent

2. Forsikringer
Styret hadde en gjennomgang av klubbens forsikring

3. Eagle
Det er mulig å forbigå eagle-ssytemet med nøkkel og det er derfor bestilt løsning for de 3 el-golfbilene. Installeres fredag 10. juni.
Det må opprettes en egen konto for løsningen – Aksel
Må oppdatere på golfbox om muligheten for å leie bil
Avklare med Sigmund om salg av gjødselspreder

4. VTG
Vi sjekker ut mulighetene for å benytte en innleid Pro til å gjennomføre kursene.

5. Hekta på Golf
Forespørsel fra hekta på golf om å benytte driving rangen 2 timer hver onsdag.
Styret stiller seg positive til tiltaket.

6. Eventuelt
Terminalen på kontoret virker ikke – må feilmeldes

 

Referat fra styremøte Sande GK 11.05.2022

Tilstede: ? 😊

 

1. Referat forrige møte.

2. Golfspilleren i sentrum, Ruben er ikke her, så det punktet utgår.
3. VTG. Ansvarlig.
4. Sperring av banen. 4 t. Er det formye?
Hører med Frode fra herregruppa om noen kan ta det.
5. Hjemmeside. Norges Idrettsforbund har egen mal. 4000,- i oppstart, ca 1000,- pr mnd
a. Vi betaler ca 1000,- pr kvartal for dagens løsning.
b. Flytte over til NGF sin løsning?
6. Verisure informerer
a. Brannvarsling er montert alle steder nå. Både røyk og varme-detektor.
b. Vi trenger mest sansynlig flere brukere.
c. Anlegget går på kl 18:00 og av kl 06. på morgenen.
Dette gjelder kontoret i 2 etg.
Vi kan lage enkelt eller fellesbrukere.
d. Hvis brannalarm utløses, så må man gå til panelet oppgi passord og snakke med Verisure Sentralt.
e. Alle leietakere må få innføring i alarm-rutiner. Opprette "leietaker-konto" med midlertidig adgang
7. Eagl - Styring av golfbilene.
a. Dette er tatt opp på et tidligere møte. Må sjekkes ut. I år koster "boksen" ingenting, neste år ca 2500,-
Ingen mnd betaling, men kostnad pr booking.
b. Noen er skeptiske til innføring av ny teknologi hvis de ikke bruker det selv.
8. Meny inviteres til åpning av ny butikk. Epost sendes alle i styret.
9. Kassa. Skal den leve videre? Avtalen sies opp.
10. Gjennomgang av økonomi-oversikt hittil i år.
11. Hva skal man gjøre med medlemmer som ikke betaler. Vanskelig å pushe for mye da det er viktige medlemmer.

Møtet ble hevet kl 20:00

Tilstede: Stener, Jan-Petter, Anne Mette Knut, Kaja, Ragnar, Pål

Referent: Pål. 

Gjennomgang av forrige referat. Godkjent.
Alarm(brann / innbrudd) montert. Litt justeringer. Leverandør kommer med opplæring (Stang) til neste styre
Gjennomgang av økonomi. Ingen innvendinger. Litt forsinkelser med medlems betaling av kontingenten. 
Dekk til John Deere har lekkasje. Slanger har blitt montert.
Skahjem skal fremover prioritere reparasjon av vår roughklipper. Sier han garanterer den klar til sesongstart.
Stener tar kontakt med Blodstrupmoen ang hjerte starter. Sjekke oppgradering eller bytte alternativ. Denne går ut i løpet av året,og vi bestemte at nytt styre evt går for ny avtale.
Forberedelse til kommende årsmøte ble gått igjennom .


Tilstede : Aksel Breines, Frode Norheim, Ruben Sandli, Anne Mette Kjeldman, Jan-Petter Halck, Ragnar Weberg
Valg av referent. Jan-Petter
1. Status for styret oppdatert til BRREG.
2. Vi fortsetter med styremøter andre onsdag i måneden. Valg av referenter følger heretter listen over styremedlemmene.
3. Ingen forandring i medlemsavgift/greenfee i år som bestemt av årsmøtet. Antall baller pr.bøtte med rangeballer nedjustert til 30.
4. Golfspilleren i sentrum: Ruben tar webinaret og melder tilbake.
5. VTG: Flere instruktører og faddere trengs. Frode tar kontakt med Tommy om mulighetene for hjelp fra herregruppen
6. Marshalltjeneste: Hans Jørgen fortsetter
7. Hjemmeside/facebook. Aksel ser på muligheter for oppdatering/modernisering.
8. Kontingentinnkrevingen er tungvint/arbeidskrevende. Ragnar foreslår og bytte til Norkred som har et bedre system. Taes opp til høsten
9. Samordnet rapportering foretas på skjemaer i NIF systemet. Ragnar fortsetter med innsending.
10 : Eventuellt : Bemanning av kiosken i helgene fortsatt ønskelig men vanskelig å få til. Skap med brus og sjokolade er nå på plass i kontoret.
Vi har to kortterminaler som det koster en del og drifte. Spørsmålet er om vi kan kan droppe disse og gå over til kun å bruke vipps.
Aksel ser på om det finnes en enklere måte å distribuere årskortene på.
Utleiesystem for utleie av en golfbil må ordnes. Bilen plasseres under låvebrua med tilgjengelig kodeboks med nøkkel. Koden oppgis av den som har klubbtelefonen.
Møtet ble hevet kl. 2030

Styremøte 9/2 - 22

Referent: Anne Mette Kjeldmand

Oppmøte: alle, utenom Ragner og Ingeborg
Referat fra siste møte: godkjent
Økonomi: godkjent
Dugnader: opprydding i bunkerrom nesten ferdig
Diverse: Sindre Stang fra Verisure informerte om tilbudet på brannmeldesystem/brannsikring og pris, det ble besluttet at gå for tilbudet.
Årsrapport fra styret ble godkjent og underskrevet
Øke budsjettet noe med hensyn til økte priser på strøm og gjødsel
30 baller pr. kurv ved oppstart
Traktoren mister luft i hjulene, dekksenteret på Lersbrygga blir kontaktet for at få det i orden før oppstart.