ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

LogoSandeGK75Styret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag 7. april 2021 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Dersom corona-situasjonen gjør det vanskelig å samles fysisk, vil årsmøtet bli avholdt digitalt, med bruk av Microsoft Teams.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før, dvs senest 24. mars.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Styremøte 9. Desember 2020
Tilstede: Pål, Alf Johan, Hans-Jørgen, Berit, Jan Petter, Knut, Kaja
Referent: Kaja
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.
Økonomi: Klubbens regnskap ble kjapt gjennomgått. Det har vært en veldig god november. Vi har vært heldige med været og andre baner har stengt tidligere enn oss. 
Banen: Banen stengte 23. november. Stenging av vannet er gjennomført.
Maskinpark: Klubben har kjøpt ny traktor. Blir levert på nyåret. Klubben mottok kr. 200.000 fra Sparebankstiftelsen DNB øremerket til dette behov. 

Referat fra styremøtet 14. oktober 2020
Tilstede: Ragnar, Pål, Alf-Johan, Hans-Jørgen, Berit, Kaja og Jan-Petter.
Valg av referent (Pål)
Referat fra forrige styremøte 9. september ble gjennomgått og godkjent.

Styremøte 11.november 2020
Tilstede: Ragnar, Pål, Alf Johan, Hans-Jørgen, Berit, Jan Petter, Ingeborg, Knut
Valg av referent: Knut
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.
Økonomi: Klubbens regnskap ble gjennomgått, og som viser at det er gode inntekter også denne måneden bl.a på greenfee. God og oversiktelig økonomi.

Styremøte i Sande golfklubb 9.setember 2020

Tilstede: Pål Amdam, Kaja Dønnestad Schwenke, Alf J. Nilssen, Jan-Petter Halck, Ingeborg Aune

Valg av referent: Ingeborg Aune

Referat fra augustmøtet ble godkjent.

Økonomi: Gått gjennom uten anmerkninger.

Banen: Gjødsling av greener, fairways og utslag er utført av Ragnar og Sigmund.