Styremøte: Sande Golfklubb, 17. juni 2020, kl. 18:00. 

Tilstede: Jan – Petter Halck, Hans Jørgen Kvisle, Ragnar Weberg, Berit Bøhmer, Pål Amdaman, Kaja Dønnestad Schwenke, Alf Johan Nilssen.

Sak 1: Valg av referent: Alf Johan Nilssen.

Rekkfølge for referenter, kommende møter: Hans Jørgen, Berit, Ingeborg, Pål, Knut, Kaja, Jan – Petter, Alf.

Framtidige møtedager: den andre onsdagen i månden. Kl: 18:00. Tidspunktet ble flyttet fra kl. 17 til 18 etter e-post fra Berit. (Årsak – Ingeborg har ikke anledning før kl 18:00)

Sak 2: Godkjenne forrige styrereferat. ( Avholdt som nettmøte / Teams 6. mai.)  Referatet godkjent.

Sak. 3: Årsmøte 2020 – erfaring.

Årsmøte ble holdt «elektronisk». Noen medlemmer hadde dessverre problemer enten med lyd, bilde eller generelt pålogging.
19 stemmeberettige medlemmer deltok.
Det er ikke kommet noen negative tilbakemeldinger og de som var tilstede syntes arr. var ok.

Sak 4. Corona – restriksjoner.

Utleie klubbhuset. Klubbhuset kan leies ut med begrensninger på antall personer.
Dette for at restriksjoner skal kunne overholdes.

Åpne toalett-rom. Kravet er at hvis toalett skal åpnes må det vaskes hver dag. Dette er etter rettningslinjer / anbefaling fra NGF. Toalettene blir derfor ennå ikke åpnet før disse kravene kan tilfredstilles.

Vannkran tilgjengelig. Vannkranen er nå åpen og tilgjengelig.

Golfbil – utleie. Golfbil kan brukes / leies av medlemmer. - ikke gjester. Kravet er at bruker desinfiserer / vasker bil før og etter bruk. Det skal kun være en person i bilen
hvis det ikke er nær familie.

River i bunker. River legges nå ut i bunkerne. Det er derfor slutt på ballplasering i bunkerne.

Scor-kort. Scorkort legges ut og gjøres tilgjengelig for spillerne.

Sak 5. Planer for 2020, hva skal vi satse på.

Bane. Banen er generelt i god stand. Det er imidlertid mye kløver rundt på banen, men sprøyting kan ikke utføres før etter blomstringa. Dette pga biene.

Det er satt opp 100 meters avstandsmerke på banen. Disse virker bra ved klipping. Andre avstandsmerker suppleres med tilsvarende avstandsmerker.

Det er innkjøpt 3000 nye range-baller. Kr. 5000,- er sponset av damegruppa.

Rekruttering. Det er holdt 3 VTG-kurs og 2 til er planlagt. De fleste som deltar på kurset melder seg inn i klubben.

Det ble snakket om at klubben bør se på en fadderordning for nye medlemmer / spillere uten at noe ble bestemt.

Junior – komite. Kaja ser på mulighetene for å start opp igjen aktiviteter for juniorer.

Økonomi.
Resultatrapporten viser inntekter for utleie av klubbhus har nedgang pga. Corona.
Ellers har klubben et foreløpig driftsresultat på 533 000,- .

Coronna-erstatning. Det vil bli søkt om MVA-kompensasjon og ellers annen støtte pga Coronnaen.

Greenfee-inntekter. Årsgreenfee er solgt for kr 194 300 og greenfee ellers pr. 17.6:
kr 187 307,-

Sponsor-arbeide. Styret vil arbeide videre for å få flere sponsorer.

Dugnadsarbeide. Styret vil prøve å engasjere flere i dugnadsarbeidet.

Maskinpark. Motordekslet på rought-klipper blåste av maskinen og er skadet. Ellers OK.

HMS. Styret vil arbeide for at klubben får en HMS – ansvarlig.

 

Sak 6. Medlemtall.
Klubben har pr. 17/6: 458 medlemmer.

 

Sak 7. Grasrotandelen.
Klubben har pr. 17/6: 90 givere. Klubbens medlemmer bør arbeide for å få flere.

 

Sak 7. Eventuelt.
Klubben har hatt få turneringer hittil i år, men vi håper at klubbmesterskap og
Sande - 0pen kan arrangeres.