Styremøte i Sande Golfklubb 6.mai 2020  Arrangert som nettmøte med Teams.

Tilstede: Ragnar, Jan Petter, Hans Jørgen, Alf, Knut, Per, Ingeborg og Berit

Referatene fra styremøtene 12.02. og 23.04 2020 ble godkjent.

Styret har bestemt at årsmøtet skal arr.digitalt med TEAMS 3.juni 2020 kl 19

Styrets innstilling til ny valgkommite for 2021 blir:
Bodil Haavik ( leder )
Sonja Hunstad Rytter
Espen Stenbrenden
Thorleif Jore ( vara)

Økonomi:
Det er sendt ut 3. purrevarsling for medlemskontigenten for 2020
Det har fungert svært bra med greenfee betaling med Vipps,det har vært mange gjestespillere.
Sande Golfklubb har søkt NIF om kompensasjon av tapt greenfee og tapt inntekt på ballmaskinen for 60000 kr pga Corona pandemien. Slik værforholdene har vært i år kunne banen vært åpnet i mars.
Det er sendt brev til eier av klubbhuset om reduksjon av leien, da klubbhuset er stengt for utleie pga Corona.
Det er avholdt en kontroll av greenfee-betaling en helg i april.
Hans Jørgen Kvisle har tatt på seg jobben med marshall- tjenesten.

Banen:
Golfbanen er i god stand for årstiden. Banen ble åpnet 3.april i år.
Klipping av greener, fairwayer, rough, veier, utslag fungerer fint. Det er bra med mannskap,men til avlastning trengs det noen flere personer.
Med god veiledning av Sverre ( greenkeeper) gjødsles og dresses greenene. Greenene er svært bra.
Klippelengde på greenene: Vårklipp: 6 mm, Maiklipp: 5 mm, Sommerklipp:4,5 - 4,2 mm
Vanningssystemet er i orden og fungerer fint.
Utslagene gjødseles og dresses,det er også behov for noe dugnad på utslagene.
Banen trenger regn!! og noe gjødsel på utsatte steder.
Kløveren planlegges å bli sprøytet.
Krakkene settes ut til helgen: Alf og Jan Petter tar jobben.
Noen flagg er utslitt og vil bli skiftet ut.
Det kjøpes inn nye avstandsmerker ( rød ) 100 meter, litt større enn de vi har. Bankes ned i jorda. for at det skal være greit for de som klipper banen.
Kaninutslagene kan bedres. Er det noen som tar utfordringen.
Droppsonen på hull 1, merkes med hvite merker som bankes ned i jorda.
Vi fortsetter kampen mot Groblader:Her kan alle hjelpe til: Frø står i låven og dressesand i sandbingen.

Maskinparken:
Det er skiftet olje og oljefilter på alle maskinene.
Det er montert ekstra jernplate på Fairwayklipperen for å unngå kiling av aggragatene.
Punkterte dekk på traktor og roughklippern er ordent.
En arbeidsbil har fått nytt batteri.
Alle tre golfbiler har nye batteri ( henholdsvis 2020, 2019, 2018 )

Neste styremøte vil også bli holdt digitalt,

Ref Berit