Referat fra digitalt styremøte 23.4.2020

Møtet ble arrangert som et nettmøte, med bruk av Microsoft Teams.Dette pga corona-pamdemien.
Tilstede: Hans Jørgen Kvisle (forlot møte tidlig), Alf Johan Nilssen (forlot møtet tidlig), Berit Bøhmer, Ingeborg Aune, Jan-Petter Halck, Knut Røland, Ragnar Weberg. Gjest Kristian Larsen.

Mye av tiden ble brukt på den tekniske gjennomføringen av møtet, med meget god hjelp av Kristian Larsen, som var invitert inn spesielt. Han er styrets forslag til Årsmøte-dirigent, og har erfaring med Teams i jobbsammenheng.

Alle klarte å logge seg inn på møtet.
Alle kunne høre det som ble sagt, og kunne selv komme til orde. Videokameraet fungerte ikke hos alle, men er neppe vesentlig å bruke.
Det å skru av lyden (mute microfonen) når en ikke selv skal snakke, er viktig. Vi opplevde noe lydproblem med uttalt ekko. Når aktuelle mikrofon ble avskrudd, var lyden bra.

Det ble vedtatt å arrangere Årsmøtet 2020 onsdag 3. juni kl. 19.00, som et nettmøte med bruk av Teams. Programmet Teams er stilt gratis til rådighet fra NIF, ut juni 2020.

Det ble diskutert hvordan innkallingen skal skje, bl.a. at vi krever påmelding til Årsmøtet.

Stemmegiving under møtet kan bli en utfordring. Vi forventer dog ingen benkeforslag.

Banen har vært åpen siden 3. april, og banen er i veldig bra stand for årstiden.
Her gjelder også spesielle smittebegrensende tiltak
Etter nye offentlige bestemmelser er nå en golfrunde Hcp-regulerende.

Det ble ikke tid til å gå gjennom andre konkrete saker, de ble utsatt til neste styremøte.

Det ble vedtatt å arrangere flere styremøter som nettmøter fremover, for å bli mer kjent med Teams.

Ref. Ragnar