Styremøtet i mars ble ikke avholdt, pga den pågående corona-pandemien.

Årsmøtet i mars er også avlyst, og vil bli arrangert seinere på året.