Referat, styremøte Sande Golfklubb 12.01.2020

Tilstede: Ingeborg Aune, Jan Petter Halck, Antero Tuuttu, Knut Røland, Per Steffensen, Berit Bøhmer,
Alf Johan Nilssen.

Referent: Alf J. Nilssen

Referat fra styremøte 08.01.2020. :Referatet godkjennes.
Avtale om renovasjon må tas opp med renovasjonselskapet for Vestfold /VESAR. Renovasjonsløsning og kostnader må avklares. (Hvis ikke dette allerede er ordnet).

Økonomi: Resultatrapporten for januar 2020 ble gjennomgått og godkjent.

Medlemstall: Pr. 9.2.2020 har klubben 428 registrerte medlemmer.

Grasrotandelen: Klubben har 92 givere. Vi bør ha som mål å skaffe flere givere ved bl.a. med oppfordring og info til klubbens medlemmer i dame-herre, og seniorgruppa.

Sponsorer: Det er ønske om flere sponsorer i 2020. Det undersøkes blant medlemsgruppene om noen har god kontakt med bedrifter som er etablert eller under etablering i området og er villig til å sponse klubben.

Drift av klubbhuset: Berit og Bodil har hatt møte med Aase og fått innføring om hvordan hun driftet klubbhuset.
Det blir ikke utleie av huset i jan./feb. Bodil står for det administrative, og utleie organiseres fra mars.

Årsmøte: Årsmøte avholdes som tidligere vedtatt den 18. mars kl. 19:00 i klubbhuset. Innkallingen er lagt ut på klubbens hjemmeside og alle dokumenter legges ut der senest 1 uke før årsmøte.

Medlemskontingent: Krav om medlemskontingent er sendt ut pr. E-post med forfall 28.02.

Eventuelt:  Det vil også i år bli satt opp liste for de som har sagt seg villig til å delta med klippe-arbeidet.
Det ble snakket om å innkalle de som skal delta i klippedugnaden på et formøte før sesongen starter. På dette møte går vi igjennom klipperutiner, (hvor og når), bruk og vedlikehold av maskinene osv. Dokumentasjon for opplæring.