Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 15.nov. 2017

Tilstede: Dag Olav Jensen,Per Steffensen, Bjørn Berger,Hans Jørgen Kvisle, Venke Gulli, Svein Friberg og Berit Bøhmer

Ref. fra styremøte 4.okt ble godkjent.

Økonomisk status er tilfredstillende.

Medlemsstatus: 469 pr 12.11.2017

Klubbhusutleie: Arild Johansen overtar jobben med utleie av klubbhuset.Visninger, vask, innkjøp av rekvisita og handtering av div bestillinger. Avtalen gjelder fra 1.jan. 2018 og ett år.

Snøbrøyting vinteren 2017 -2018: Kontakt Per Galleberg, mobil: 90884406

Banen: Banen er vinterstengt. Vann, maskiner og hus O:K

Bruktmarked: Bruktmarkedet / loppemarked ble gjennomført 28. og 29.okt. Pr. 17.nov er det kommet inn ca 30000,00 kr ( 5000kr for maleri ) Ca 7000 kr er fra loddsalget. Flott jobb ble gjort av noen få. Litt vanskelig å få folk til å gjøre en innsats. En stor takk til alle som stod på hele den uka.

Dugnadsfesten: 23 påmeldte ( 22 deltok) God stemning og god mat, litt sang og quis. Berit tar oppgaven til neste år også, men det må bekjentgjøes tidlig slik at flere kan delta. Tusen takk for god hjelp til dekking, servering og oppvask.

VTG kurs : Oppfordrer alle i styret til å ta VTG kurs til våren. Kan vi ta det sammen i klubbhuset ?

Angående våre lånebetingelser til Sande kommune er gruppelederne fra de politiske partiene invitert til klubbhuset 6.desember for å få en god orientering om klubben vår.

Budsjett 2018 :
Per undersøker priser ang. brukte og nye ballmaskiner.

Svein utarbeider forslag og priser ang. strømuttak for bobiler.

Neste styremøte 13.des kl 18

Ref. Berit Bøhmer