Tilstede: Ragnar Weberg, Dag Olav Jensen, Hans Jørgen Kvisle, Bjørn Berger, Per Steffensen, Svein Friberg og Venke Gulli (delvis) .

Møtereferent: Svein Friberg

Ref. styremøte 6. august: Godkjent.

Økonomi status: Gjennomgått resultatrapport pr. d. d. Klubben har for tiden grei økonomi

Medlemsstatus: 476 medlemmer. En ned fra sist.

Klubbhus-utleie Organiseringen av utleie fra 2018
- Det ønskes etablert en ansvarlig klubbhus-gruppe på 5-6 personer, etter at Aase slutter. Pr. nå kun to som tilbyr seg. Alle må forsøke å finne villige kandidater. Utleien gir oss inntekt på ca 100 000,- pr år.


- Vi gjennomgikk hvilke endringer vi skal gjøre med lokalene; sluk i gulvet under oppvaskmaskin på kjøkkenet, montere ny utslagsvask og vaskemaskin, samt fjerne dusjkabinett i «handicap-toilettet». Disse oppgavene settes bort til en rørlegger. Dag Olav tar kontakt.
- Vi gjennomgikk utleie-kontrakten, og hvilke praktiske oppgaver som må gjøres ved hver utleie.
- Vi sjekker hva et vaskebyrå krever for vask av lokalene, og lar dette beløpet være retningsgivende for depositum for leietaker.
- Utleieprisene vurderes.
- Gjennomført vask / rengjøring / rydding settes til kl. 15 påfølgende dag om ikke klubbhus er utleiet, da må det være klart til 10 00.
Banen:
- Vanningssystemet fungerer nå veldig bra - Det er søkt om forsikrings-dekning for ca kr 50.000.

Turneringer - Klubbmesterskapet greit avviklet sist helg. Kun 17 påmeldte deltakere.
- Avslutningstur til Sverige-tur 22-24. sptember er i rute. 14 påmeldte.

Sponsorer - Berit jobber videre med Jensen Møbler.

Bruktmarked - Lørdag / Søndag 28.-29. oktober. Bodil Haavik er ansvarlig. Vi tar imot alt vi
kan selge dyrt på markedet 

Dugnadsfest - Dugnadsfest fredag 10. november. 1800.

VTG-kurs - 16-17 september. Foreløpig ingen påmeldte.
-Kurs for flykninger ser ut til å måtte avlyses, det medfører at bidrag fra
flyktningefondet må returneres.

Eventuelt:
- Allidrettsdager 18 og 25 september – kl. 1800. Mannskap ok.
- Kommuen skal behandler vårt lån i oktober, ser på alternativ løsning.
- Vi trenger ny opptrykk av scorekort. Små endringer vurderes. Info kommer på hjemmeside.