Referat fra Styremøtet 2. august 2017 kl. 18.00
Til stede: Ragnar, Dag Olav. Hans Jørgen. Berit og Wenche

Godkjenning av Referat fra forrige styremøte
Økonomisk status : Vi har per dato et overskudd på ca 180000. Det ligger ca 200000 til forfall. Vi kommer antakelig til å ende rundt budsjett.

Medlems-status 479 uendret

Banen
Vanningssystemet
Det har vært utført mange timers arbeid for å utbedre skadene. Dag setter opp et overslag over antall timer som er brukt. Dette sendes på mail til Bjørn. Når Ragnar får oversikt over utgiftene, sender han oversikten til forsikringsselskapet. Vanningsanlegget fungerer nå veldig bra. Man må sette inn en Flow-regulator som koster ca 2000 kroner.


Fairwayer er gjødslet

Turneringer -SandeOpen2017, Klubbmesterskap, Maxbo-turnering. 
Turneringskomiteen skal ha møte i morgen for videre planlegging.

Kafe-drift: Ingen endring
Klubbhus-utleie - Organiseringen av utleie etter Aase
Grundig diskusjonen rundt dette utsettes til neste møte. Ragnar sender et forslag til styrets medlemmer.

Sponsorer: Berit tar ny kontakt med Jensen Møbler.

Førstehjelps-kurs / Hjertestarter-kurs tirsdag 1. august 2017 kl. 10.00 i klubbhuset
Kurset ble gjennomført med 16 deltakere og var nyttig og vellykket.
VTG-kuts i september??
a) for Flyktninger
b) for andre
De som har tatt VTG undervisningskurset prøver å få til nye VTG-kurs i løpet av høsten.

Regnskapsføring-Grunnkurs: Kan bli aktuelt for vår regnskapsfører. Kostnad drøyt 12.000 kroner

Eventuelt
Gjerdet mot havna ble ødelagt ved graving i forbindelse med vanningssystemet. Dette må repareres.
Hans Jørgen, Dag og Wenche har ansvaret for en gruppe barn som kommer den 7.august. Vi møter opp kl.0800 for planlegging av aktiviteter.
Dato for Dugnadsfest må fastsettes til 2. eller 3. helgen i november. Berit tilbyr seg å lage mat og må selvsagt ha hjelp fra andre. 

Sande 2.august 2017
Wenche Utheim