Referat fra Styremøte i Sande Golfklubb 5. juli 2017
Tilstede: Ragnar Weberg, Wenche Utheim, Berit Bøhmer, Bjørn Berger, Svein Friberg, Per Steffensen og Venke Gulli (delvis) .
Møtereferent: Per Steffensen

Ref. styremøte 7. juni: Godkjent.
Økonomi status: Gjennomgikk resultatrapport pr. d. d. Klubben har for tiden god kontroll på økonomien.
Medlemsstatus: 479 medlemmer. Liten økning fra forrige oppdatering.


Bane: Greenkeeper: Har for tiden foreldrepermisjon.
Vanningsanlegget: Ny dataenhet (styresystem) er montert og fungerer bra. Nå er det problemer med selve pumpen. Det er bestilt en overhaling av denne som skal utføres 6.7.
Ballmaskin: Det har vært en del problemer med denne. Dette gjelder både med kortautomaten og selve mekanisk i maskinen. Svein skal se på dette etter ferien. Det kan være en løsning å la ballmaskinen stå ulåst og benytte selvbetjeningsprinsippet.
Ballbilen: Denne er nå reparert og er i bedre stand enn på lenge.

Turneringer: Jordbærturneringen ble avholdt den 26.6 i strålende vær. 40 påmeldte.
Pink Cup og grillturnering avholdt 1.7. med 26 deltakere og et overskudd på over kr 7000 som gikk uavkortet til kreftsaken.
Eclectic går sin gang med 17 påmeldte
Kommende turneringer: 
Sande Open den 20.8
Maxbo Lier Open den 22.8
Klubbmesterskap den 3-4.9Kafe-drift: Det er vanskelig å drifte kafeen / kioskdriften på dugnad

Klubbhus-utleie: Det må utarbeides en detaljert oversikt over oppgaver som må ivaretas i forbindelse med utleie av klubbhus. Denne må lages så enkel som mulig. En må også se på andre interiøse løsninger. Ting som er nevnt er: Sluk under oppvaskmaskin og bytte ut dusjkabinettet med en større utslagsvask/vaskekar.

VTG-kurs: Per har gjennomført kurs. Det er fortsatt ønskelig at flere gjennomfører dette.
OKI-skriver: Ny skriver på plass den 30.6.Sponsorer: Maxbo stiller som sponsor i år også. Maxbo Lier Open holdes tirsdag 22.8. Her trengs det noe bistand fra SGK ifm matserveringen
Førstehjelpsskrin: Det er nå fylt opp med nytt materiell
Førstehjelps-kurs /Hjertestarter-kurs: Det blir avholdt kurs på klubbhuset den 1. august kl. 10:00
Greenfeeoverenkomsten: Det har kommet et høringsutkast vedr. greenfeeoverenkomsten fra 1992. SGF velger og ikke å kommentere denne.

Flykting-aktivitetsdagdag: SGF har fått forespørsel om å holde en aktivitetsdag den 7. eller 11. august. Disse datoene passer ikke for klubben. Ragnar tar kontakt om det er andre aktuelle datoer for dette.

Eventuelt: 1. «Børster» på fairwayklipper fungerer ikke som de skal. Feil på maskiner rettes til Kay
2. Banen (fairwayer) bør gjødsles.
3. Bobilparkering. Svein ser på muligheter for å tilrettelegge for et par bobilplasser på parkeringen

.