Tilstede: Ragnar Weberg, Per Steffensen, Hans Jørgen Kvisle, Wenche Utheim, Dag Olav Jensen, Berit Bøhmer.
Møtereferent: Hans J. Kvisle

Referat fra styremøte 3. mai: Godkjent.

Økonomi status: Resultatrapport pr. d. d. ble gjennomgått. 
Ny Låneavtale med Sande Kommune ikke avklart.
Golfklubben har mottatt minnegave kr. 18.170.- etter Halvdan Rånes plutselige bortgang.
Utestående krav medlemskontingent er pr. d. d. ca kr. 42.000. Purres opp stadig.

Medlemsstatus: 473 medlemmer. Liten økning fra forrige oppdatering.

Bane: NAV er kontaktet ang. «dugnadsklipping» på golfbanen. Positive, men foreslår et møte på området for å vurdere omfanget av arbeidet og muligheter for hjelp.
Mindre klipp av rough-området vurderes for å minske tidsforbruk (det tar ca 12 timer å klippe all roughen). 
Vanningssystemet fungerer delvis med unntak av green 1. Repr. fra Br.Freberg kommer fredag for utskifting av computer i gangen. Vi er nesten i mål.
«Ball bil» er defekt. Vurderes skiftet ut. Ikke EU godkjent dieselbil aktuell. Er på leting.
Nye Loggo baller (Trysil Hus) for driving range er ankommet. Gamle hvite baller utsorteres i automat.

Turneringer: Narvesen Tour godt gjennomført men gir lite penger i kassa i forhold til innsatsen.
NSG-tour avlyst grunnet få påmeldte. ( 15. stk. )
Jordbær turnering. Ca. 30 damer påmeldt til nå.

Klubbhus: Aase slutter 1.1.2018 som ansvarlig for utleie av klubbhus etter mange år. Takk for god jobb og imponerende innsats.
Styret vil jobb for en videre utleie-aktivitet, men jobben må nok fordeles på flere. Retningslinjer for utleie vil bli revidert.
Vaktliste for kafedrift er vanskelig å få fylt opp. Medlemmer oppfordres til å melde seg til oppgaven

VTG-kurs: Det trengs flere som kan holde kurs. Større interesse for å gå på VTG-kurs i år enn i 2016. Vi kan overveie å kontakte bedrifter med tilbud kurs, forutsatt at vi har noen til å avholde kursene.

Sponsorer: 4 sponsor-firmaer har til nå betalt. De som gjenstår følges opp av kontaktpers. «Bli bedre kjent» møte med sponsorer avlyst grunnet dårlig interesse.  Vurderer nytt tiltak til høsten.

Hjertestarter: Denne er på plass ( skal byttes ut med ny etter hvert). Kurs for bruk i uke 31. Åpent for medlemmer.
Førstehjelpsskrin oppdateres / fylles opp, anskaffes av Dag.

Diverse:
Sande Fritidsklubb ønsker å ha en aktivitetsdag på banen mandag 7. august kl. 10-14, innkl. Lunsj. Dag, Wenche, Hans, er ansvarlige for gjennomføring av arrangemen. 
Barnas dag: Golfklubben stiller ikke på dette arrangement i regi av Nordre Sande IL grunnet manglende kapasitet. 
Flyktning aktivitet: Klubben har søkt om kr.20.000 fra Flyktningefondet. Disse penger skal tilbakebetales dersom aktiviteter for nevnte gruppe uteblir.