Tilstede: Ragnar Weberg, Per Steffensen, Hans Jørgen Kvisle, Bjørn Berger, Wenche Utheim, Svein Friberg, Venke Gulli og Dag Olav Jensen.

• Referat fra forrige styremøte ble godkjent.
• Den økonomiske situasjon ble gjennomgått. Ansees tilfredsstillende, må holde utgiftene nede. Evt. større maskin-reparasjoner vil bli en utfordring. 
  Medlemsstatus viser 469 medlemmer per d.d. 
• Banen er pr. i dag i god stand men greenene skal ettersåes. Maskinkjørekurs (klippe-maskinene) ble avholdt 2.mai og 9 stk.møtte opp til opplæring. Vi tenger flere til dugnad på klipping. Dugnadslister på klipping må lages. Det jobbes med reparasjon av vanningsanlegget. (Cato, Bjørn og Dag Olav) 

• Turneringer: Vårspretten 7.mai.
Narvesen Tour 14.mai (vi trenger hjelpere)
Eclectic (vi anbefaler at flere melder seg på denne turneringen)
Norsk Senior golf 30. mai
Pink Cup 1.juli
Se videre på vår hjemmeside.
• Kaffedrift: Vi har fortsatt noen ledige helger til drifting av kafeen.
• VTG kurs: Bjørn og Ragnar holder kurs 20. og 21. mai.(6 stk. påmeldt)
• Sponsorer: Hans Jørgen sender brev til sponsorer angående sponsor kveld 26. mai i klubbhuset.
• Hjertestarter: Klubben har fått nytt tilbud på hjertestarter fra Blodstrupmoen. Vi kan nå leie denne for kr. 495,- pr mnd. Pluss gratis kurs. Siden dette var mye billigere en det forrige tilbudet går styret inn for dette.
• Det kom inn et forslag på å gi 4.stk.greenfee billetter pr. år til de som står på klippelisten. Styret går inn for dette.
• Syret er takknemlig for at medlem i klubben har sponset håndklær til ballevaskene på banen.
• Neste styremøte er Onsdag 7.juni klokken 18.00
Dag Olav
Referent