BallAndWoodPro-undervisningen ved klubb-pro Jens Petter Rønningen starter onsdag 27. april kl. 17.00. 
Det blir gruppe-undervisning for herregruppe og damegruppe. Evt. personlig privat-undervisning må avtales med Jens Petter direkte.
Mer info kommer på Facebook-sidene til Damegruppa og Herregruppa. Følg med der.