Resutlater fra Seilet Sportsbar Herregolf den 21. mai. Vi spilte "Bestball". Vi var 17 spillere denne dagen. Det måtte en spiller spille på lag med seg selv. I tillegg til å sesongdebutere var Hugo Knutsen ubeskjeden nok til å vinne med +1 i score. Nr 2 ble Leif Skistad/Kjell Cato Løvaas og nr 3 ble Hjermund Martiniussen/Trond Killingdalen. Alle på +1. I "Order of Merits" ligger Kjell Cato Løvaas best an med 216 poeng, ett fattig poeng foran Trond Killingdalen og Einar Sørensen er på 3. plass med 182.
Førstkommende torsdag spiller vi flaggturnering. Husk å ta med flagg. Vi starter kl 1730 og fyller opp med spillere utover, da vi alle må starte på hull 1.