Klubben har 4 golfbiler til utleie. Pris for leie er:

Golfbil 18 hull  Kr. 200 
Golfbil 9 hull Kr. 150 
Golfbil-leie med legeerklæring  Kr. 100