Det er droppsone ved green 1. Gjelder ball i vannhinder.
Steiner i bunkere er flyttbare hindringer. Regel 24-1
Det er GUR der det er tydelig spor etter anleggsarbeid, selv om området ikke er blå-merket.
Området for fritak ved plugget ball etter regel 25-2, gjelder HELE spillefeltet.
Det er tillatt med elektroniske avstandsmålere (som KUN måler avstand).
Merkestaker (Gule, Røde Blå) er FLYTTBARE hindringer
Uflyttbare hindringer, Regel 24-2
     Avstandsmerker.
     Trær med støttepinner / annen beskyttelse
     Gruset vei med tilhørende grøft

Avstandsmerker:
• Staker med 4 streker 200m til senter green
• Staker med 3 streker 150m til senter green
• Staker med 2 streker 100m til senter green
• Staker med 1 strek 50m til senter green
Alle lengder er målt med laser til midten av green